Palaa takaisin | Tulosta

Urbaania kasvua – GSIP Vantaa
Tapahtumatuloste - Erilaisuuden johtaminen, osa 2

10.12.2022

Erilaisuuden johtaminen, osa 2


Osa 2: Miten henkilöstö suhtautuu erilaisuuteen työyhteisössä?

Erilaisuuden kohtaaminen onnistuu toisilta paremmin ja toisissa se herättää hyvin voimakkaita tunteita, jopa pelkoa ja ahdistusta. Ihminen on voimakkaasti sosiaalistunut yhteisöönsä ja yhteisön kiinnostus ja ihanteet vaikuttavat suuresti myös suhtautumiseen erilaisuuteen.

SISÄLTÖ:

Tämän aamukahvitilaisuuden aikana pääset pohtimaan, mitä asioita on erilaisuuteen suhtautumisen taustalla sekä miten voimme edistää henkilöstön rakentavaa ja avointa suhtautumista erilaisuuteen työyhteisössämme.

• Mitkä asiat vaikuttavat erilaisuuteen suhtautumiseen: ennakkoluulot ja -käsitykset, asenteet ja uskomukset, koulutustausta sekä työ- ja elämänkokemus?
• Mitä tunteita erilaisuus ihmisissä herättää ja miksi?
• Milloin erilaisuus koetaan hyvänä työyhteisön voimavarana? Minkälaisissa työyhteisöissä tämä onnistuu?

ASIANTUNTIJAT:

Kouluttajat Marjo Huhtala ja Sanna Puhakka Urbaania kasvua Vantaa –hankkeesta